Quà tặng Doanh Nhân

Ý nghĩa ngày doanh nhân Việt Nam Ngày ngày 13/10/1954- Bác Hồ đã viết một bức thư tay gửi đến Bộ Công Thương Việt Nam có chứa đoạn trích “… Hiện nay Công thương cứu quốc đoàn đương hoạt động để làm được nhiều việc ích lợi quốc dân. Tôi rất hoan nghênh và mong […]